Основи QA

Основи QA

Основи тестування програмного забезпечення

Тестування програмного забезпечення – це процес перевірки роботи ПЗ на відповідність вимогам, специфікаціям і очікуваним результатам. Це важливий етап розробки, який допомагає виявляти помилки та дефекти, покращувати якість продукту, підвищувати безпеку та впевненість у його роботі.

Що таке Тестування ПЗ?

Тестування ПЗ – це процес перевірки працездатності програмного забезпечення, на основі заданих критеріїв і очікуваних результатів. Тестування охоплює виконання тест-кейсів, порівняння реальних результатів з очікуваними та виявлення помилок і дефектів.

Навіщо потрібне тестування і тестувальники?

Тестування необхідне для забезпечення якості програмного забезпечення та впевненості в його роботі. Тестувальники допомагають розробникам виявляти помилки і дефекти, які можуть призвести до збоїв або неправильної роботи ПЗ. Вони також допомагають підвищити безпеку продукту і поліпшити його функціональність.

Види і типи тестування програмного забезпечення

Виды и типы тестирования программного обеспечения

Існує безліч видів і типів тестування ПЗ, включно з функціональним тестуванням, інтеграційним тестуванням, регресійним тестуванням, тестуванням навантаження та багатьма іншими. Кожен тип тестування має свої специфічні завдання і цілі, які допомагають виявляти різні помилки і дефекти в ПЗ.

Стратегії тестування

Стратегії тестування – це плани дій для проведення тестування ПЗ. Вони можуть включати в себе такі види тестування, як функціональне, інтеграційне, системне тощо. Кожна стратегія тестування має свої унікальні переваги та недоліки, і має бути обрана залежно від конкретних потреб проєкту.

Етапи тестування

Этапы тестирования

Етапи тестування включають планування, розробку тест-кейсів, виконання тест-кейсів, аналіз результатів і документування дефектів. Ці етапи допомагають тестувальникам організувати свою роботу і забезпечити досягнення бажаних результатів.

Етапи тестування програмного забезпечення можуть відрізнятися залежно від методології розробки, яку обрав розробник. Однак, загалом, процес тестування можна розділити на кілька етапів:

 1. Планування тестування – на цьому етапі визначаються цілі та завдання тестування, виокремлюються критерії прийнятності та очікувані результати, формується план тестування.
 2. Написання тестових сценаріїв – тут тестувальник на основі задокументованих вимог до програмного забезпечення складає тест-кейси, які описують конкретні дії, необхідні для перевірки тих чи інших функцій програми.
 3. Підготовка даних – на цьому етапі тестувальник забезпечує наявність необхідних даних для тестування, таких як тестові сценарії, тестові дані тощо.
 4. Виконання тестових сценаріїв – на цьому етапі тестувальник запускає тест-кейси і відзначає результати виконання.
 5. Аналіз результатів – тут проводять аналіз результатів тестування і визначають, чи відповідає програма заявленим вимогам і критеріям прийнятності.
 6. Доопрацювання і повторне тестування – якщо на попередніх етапах було виявлено помилки, то на цьому етапі розробник вносить зміни в програму, після чого тестувальник повторно запускає тест-кейси для перевірки внесених змін.

Види тестування ПЗ за ступенем автоматизації

Тестування програмного забезпечення можна проводити як вручну, так і з використанням автоматизованих інструментів. Автоматизація тестування – це процес використання програмних засобів для виконання тестових випадків, оцінки результатів і створення звітів. Види тестування ПЗ за ступенем автоматизації:

 1. Ручне тестування – тестування, яке виконується вручну без використання автоматизованих інструментів.
 2. Напівавтоматичне тестування – тестування, за якого деякі кроки виконуються вручну, а деякі – з використанням автоматизованих інструментів.
 3. Повністю автоматичне тестування – це процес тестування програмного забезпечення, за якого тести запускаються автоматично без участі людини, що підвищує швидкість і надійність тестування.

Види за об’єктами тестування

Тестування за об’єктами – спрямоване на перевірку окремих об’єктів ПЗ. До них можуть належати функції, класи, методи тощо. Цей тип тестування допомагає виявляти помилки та дефекти в роботі окремих частин програми.

Існує кілька видів тестування за об’єктами тестування:

 • Модульне тестування: це вид тестування, у якому окремі модулі програмного забезпечення тестуються незалежно від інших модулів. Такий підхід дає змогу переконатися в коректності роботи кожного модуля, що спрощує процес пошуку та виправлення помилок у програмному забезпеченні.
 • Інтеграційне тестування: у цьому виді тестування перевіряється коректність роботи взаємодії між модулями. Тут тестується не тільки кожен модуль окремо, а й робота всієї системи загалом.
 • Системне тестування: це вид тестування, в якому тестується весь продукт як ціле. Це включає в себе тестування функціональності, продуктивності, безпеки, сумісності тощо.
  Тестування за позитивністю сценарію

Тестування за позитивністю сценарію – це тестування програмного забезпечення на виконання заздалегідь відомих дій з очікуваним результатом. Цей метод дає змогу виявляти помилки та збої в роботі ПЗ під час виконання певних дій.

Види тестування за позитивністю сценарію:

 • Функціональне тестування: це тестування, у якому перевіряється, чи відповідає функціональність програми очікуваним результатам. Це охоплює тестування користувацького інтерфейсу, роботи бази даних тощо.
 • Тестування продуктивності: це тестування, в якому перевіряється, наскільки швидко додаток може виконувати завдання відповідно до вимог.
 • Тестування безпеки: це тестування, в якому перевіряється, наскільки захищений застосунок від злому та несанкціонованого доступу.
 • Тестування сумісності: це тестування, в якому перевіряється, наскільки застосунок сумісний з іншими системами та пристроями.
 • Тестування юзабіліті: це тестування, в якому перевіряється, наскільки легко і зручно користувачеві використовувати застосунок.

Існує також ціла низка методів і стратегій тестування, наприклад, модульне, інтеграційне, системне тестування, стрес-тестування тощо. Кожен метод має свої особливості та використовується залежно від завдань і цілей тестування.

Тестування юзабіліті

Тестування юзабіліті – це перевірка зручності використання продукту для кінцевого користувача. Під час проведення цього тестування використовують сценарії, які дають змогу оцінити зручність інтерфейсу і взаємодії користувача з продуктом.

Аудит та оптимізація QA-процесів

Аудит та оптимізація QA-процесів – це процес аналізу та оцінювання поточних процесів тестування в організації з метою виявлення недоліків і поліпшення ефективності.

Аудит охоплює оцінювання процесів, методологій, інструментів, навичок і кваліфікації співробітників, а також структури та організації команди.

Оптимізація QA-процесів передбачає впровадження нових інструментів тестування, поліпшення методологій і процесів, навчання співробітників, а також перегляд організаційної структури команди. Мета оптимізації – підвищення ефективності тестування, зменшення часу і витрат на тестування, підвищення якості продукту і поліпшення процесів комунікації всередині команди і з замовниками.

Англійська для тестувальників

Навичка англійської мови є обов’язковою для фахівця в галузі тестування ПЗ. У більшості компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, використовується англійська мова для документування тестових випадків, спілкування з розробниками та колегами з інших країн.

Інструменти тестувальника

Инструменты тестировщика

Крім цього, дуже потрібно знати, які інструменти використовують тестувальники для проведення тестування і особливо важливо – вміти ними користуватися. Існує безліч інструментів, які можуть допомогти в проведенні тестування ПЗ, починаючи від простих тестових наборів і закінчуючи потужними засобами автоматизації тестування. Важливо знати, який інструмент використовувати в тій чи іншій ситуації, щоб підвищити ефективність тестування.

Сучасні інструменти тестування ПЗ значно спрощують і прискорюють процес тестування. Серед найбільш популярних інструментів можна виділити:

 • JIRA – система управління проектами, що використовується для відстеження помилок і завдань тестувальника.
 • Selenium – інструмент автоматизації тестування веб-додатків.
 • Appium – інструмент автоматизації тестування мобільних додатків.
 • Postman – інструмент для тестування API.
 • LoadRunner – інструмент для тестування продуктивності додатків.

Висновок

Тестування ПЗ – це важливий процес, який допомагає виявити помилки та дефекти в програмному забезпеченні до його релізу. Основи тестування QA включають знання видів і типів тестування, стратегій тестування, етапів тестування, а також видів тестування ПЗ за ступенем автоматизації, об’єктами тестування і позитивністю сценарію.

Для успішного тестування необхідно використовувати інструменти тестувальника, які спрощують і прискорюють процес тестування, а також удосконалювати процес тестування ПЗ шляхом аудиту та оптимізації QA-процесів.

QA – це процес, що вимагає ретельного планування і виконання, а також постійного вдосконалення. Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти основи тестування програмного забезпечення для чайників і дасть вам базові знання в галузі теорії тестування.