Hard skills: що це і як їх розвивати

Hard skills: що це і як їх розвивати

Будь-яка професійна діяльність передбачає обов’язкове володіння цілим переліком специфічних умінь. Їх заведено відносити до категорії жорстких навичок, оскільки без них виконання робочих завдань неможливе. Жорсткі вміння або, як їх частіше називають, Hard Skills – це вузькоспеціальні компетенції, необхідні в певній професії. Простіше кажучи, все те, чого навчають у коледжах, інститутах, курсах характеризується як hard skills. Їх можна виміряти і підтвердити документально – дипломами, сертифікатами, свідоцтвами про освіту. Зрозуміло, що жоден професіонал не народжується таким, а постійно вдосконалюється у своїй сфері. Майстерність приходить під час роботи, а також на спеціальних тренінгах і курсах.

Приклади Hard Skills різних сфер

example of Hard Skills

За своєю суттю hard skills являють собою технічні навички, обов’язкові для даної діяльності. Ними можуть досконало володіти представники суміжних професій, але в кожній спеціальності є низка вмінь, що визначають ступінь професіоналізму. Наведемо hard skills приклади з різних сфер:

 • вільне володіння іноземною мовою для перекладача;
 • вміння знайти несправність в авто і ліквідувати її для механіка;
 • знання анатомії людини для лікаря;
 • навичка використання швейної техніки для швачки;
 • володіння мовами програмування для програміста;
 • вміння знаходити та виправляти помилки в тексті для редактора.

Хард скіли – це перше, що перевіряє роботодавець під час прийому на роботу, оскільки ступінь оволодіння ними і визначають професіоналізм співробітника.

Що включають жорсткі навички

Универсальные hard skills

Розуміючи, що таке hard skills, їх можна цілеспрямовано розвивати, здобуваючи все нові професійні знання. Одного разу навчившись чогось, навичку не можна втратити безповоротно. Але для виконання повсякденних завдань необхідна регулярна практика. Тривалі перерви в роботі або зміна діяльності можуть призвести до деякої регресії. Жорсткі вміння складаються з:

 • конкретних знань у деякій галузі;
 • загальних вимог до професіонала;
 • залежать від сфери діяльності та посади;
 • інтелектуальної складової;
 • стандартизованої перевірки;
 • видимих результатів.

Опрацьовуючи кожен рівень hard skills, співробітник підвищує свої шанси на привабливу вакансію на ринку праці.

Конкретні вміння

Оскільки хард скіли – це насамперед вузькоспеціальні навички, то для кожної сфери діяльності вони складуть унікальний перелік. Підтвердити готовність до виконання роботи можна документами про освіту. Додатково під час прийому на посаду фахівець проходить тестові завдання, демонструючи рівень фактичної підготовки. Наявний досвід роботи за фахом також може побічно свідчити про наявність проф навичок.

Універсалізовані вимоги

Незалежно від місця роботи фахівця, його hard skills мають відповідати певному рівню. У цьому розумінні колеги з на різних підприємствах, обіймаючи однакові посади, володіють ідентичним переліком навичок. Їхні знання можна зіставити та зрозуміти, хто з працівників найкраще відповідає професійним вимогам.

Кореляція зі сферою діяльності та посадою

У кожній конкретній посаді прописані властиві їй профнавички. Це відрізняє схожі професії та деталізує вимоги до фахівця. Варто розуміти, що чим вища посада, тим більший спектр умінь очікується від співробітника. І саме розширення власних hard skills можна розглядати як крок до кар’єрного зростання.

Аналітичні здібності

Будь-яке навчання задіює всі розумові процеси – аналіз, порівняння, абстрагування. Побудова логічних ланцюжків, взаємозв’язків, уміння виділяти першорядне від несуттєвого лежать в основі формування hard skills. Поступово ускладнюючись, уміння доводяться до автоматизму і переходять у розряд навичок. Постійна практика допомагає відточувати скіли. І так, без інтелектуальних зусиль не обійтися.

Наповнення портфоліо

Кожне просування в розвитку hard skills можна зафіксувати і докласти до професійного портфоліо. Насамперед це стосується представників творчих професій, але й в інших сферах діяльності вітається постійний розвиток і самовдосконалення.

Перевірка набутих знань

Кваліфікація підтверджується документально, але й практично керівник може перевірити професіоналізм співробітника. Для цієї мети розробляються тестові завдання, моделюються робочі ситуації. Подібні перевірки добре демонструють компетентність працівника і найчастіше використовуються під час прийняття на роботу нових претендентів.

Універсальні hard skills

Универсальные hard skills

Сьогодні деякі хард скіллс – це обов’язкові вимоги до претендентів на більшість вакансій широкого спектра спеціальностей. Володіння ними істотно підвищує цінність співробітника і розглядається як перевага в конкурентній боротьбі за топове місце. До них відносять:

 • навички роботи з комп’ютером на користувацькому рівні;
 • достатнє володіння англійською мовою;
 • математична освіта.

Відсутність одного або декількох скілів не буде критичною, оскільки їх можна прокачати самостійно або на спеціальних курсах за короткий час, отримавши тим самим явну перевагу серед колег.

Що первинно: hard чи soft skills

Для прийому на роботу без hard skills не обійтися, вашу кандидатуру навіть не розглядатимуть. Але щоб на посаді втриматися, продуктивно співпрацювати з колегами й особистісно зростати, доведеться розвивати ще й софт скіллс. Якщо жорсткі навички перевірити можна, то гнучкі проявляються з плином часу і вони не такі очевидні. У багатьох сферах обидві категорії вмінь настільки міцно пов’язані, що розвивати одні без інших не вийде. Це більше стосується професій, де необхідна взаємодія з великою кількістю людей – лікарів, юристів, менеджерів, педагогів. Для них постійний розвиток hard skills невіддільний від удосконалення soft skills.

Чи можливо розвивати хард скіли

Розвиток технологій змушує представників абсолютно різних професій постійно тримати руку на пульсі прогресу і змінюватися самим. Щоб не втратити актуальність знань, необхідно постійно розвивати хард скіллс. Приклади вдалих рішень щодо саморозвитку:

 • професійні тренінги, майстер-класи, конференції, стажування;
 • онлайн-курси з реальними завданнями під керівництвом тренерів;
 • вебінари, книги, лекції;
 • обмін досвідом з колегами зі своєї компанії та на спеціальних онлайн-майданчиках;
 • максимум практики.

Користуючись можливостями дистанційного доступу та міжнародного обміну, прокачати скіли не так вже й складно. Важливо спочатку визначити коло навичок, у яких вам потрібне вдосконалення, і постійно шукати шляхи вирішення проблем. Працюючи планомірно, ви незабаром з подивом виявите, що вам стали під силу ті завдання, які раніше здавалися недосяжними.